The museum is open to the public every day except on Mondays, from 10 AM to 6 PM.
No.9, Pankivska str, Kyiv

Презентація наукового збірника “Масові репресії в СРСР в історичних дослідженнях і колективній пам’яті”

20 грудня 2018 р. о 16:00 запрошуємо на  презентацію наукового збірника “Масові репресії в СРСР в історичних дослідженнях і колективній пам’яті” (Мінськ, Республіка Білорусь, 2018).

У збірник увійшли тексти білоруських, українських, польських і російських дослідників проблематики совєтських репресій 1920–1980 рр. У центрі уваги – події т. зв. «Великого терору» 1937–1938 рр., знищення селянства підчас «кулацької операції» ДПУ–НКВС, розправа над інтелігенцією, репресії періоду Другої світової війни та першого повоєнного десятиріччя. Матеріали збірника допомагають уявити не тільки масштаби совєтських репресій проти Людини та Суспільства, але й наслідки цього злочину, відчутні навіть у ХХІ ст.

Основу збірника склали матеріали міжнародної конференції, що відбулась у Мінську в листопаді 2017 р., а також додаткові матеріали — добірка документів і ряд спеціальних статей.

Редакцію українських текстів здійснила канд. іст. н. Олена Кондратюк.

Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці: Навуковы зборнік / Пад рэдакцыяй Аляксандра Смаленчука і Олены Кондратюк. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2018. – 608 с., ілюстр.

У зборнік увайшлі тэксты беларускіх, украінскіх, польскіх і расійскіх даследчыкаў праблематыкі савецкіх рэпрэсій 1920–1980-х гг. У цэнтры ўвагіпадзеі г. зв. «Вялікага тэрору» 1937–1938 гг., знішчэнне сялянства падчас «кулацкай аперацыі» ДПУНКУС, расправа з інтэлігенцыяй, рэпрэсіі перыяду Другой сусветнай вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. Матэрыялы зборніка дапамагаюць уявіць не толькі маштабы савецкіх рэпрэсій супраць Чалавека і Грамадства, але і наступствы гэтага злачынства, адчувальныя нават у ХХІ ст.

Рэцэнзенты: доктар гістарычных Аляксандр Краўцэвіч, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта (Польшча), доктар гістарычных навук Захар Шыбека, прафесар Універсітэту ў Тэль Авіве (Ізраіль).

Місце проведення: зала засідань Історико-меморіального музею Михайла Грушевського, Київ, вул. Паньківська, 9.

Вхід на презентацію вільний.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

«МІЙ СВІТЕ ЗАТИШНИЙ, МОЯ УТІХО МИЛА»:
ОСВІДЧЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

У переддень свого дня народження, 28 (16) вересня...

«МОЇ СПОМИНИ ПОЧИНАЮТЬСЯ В СТАВРОПОЛІ»

 У довгому переліку міст, пов’язаних з подвижницьким життям...

«УКРАЇНСЬКА РАВЕННА»:
ПОДОРОЖ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО ЧЕРНІГОВА

Серед темних лісів і зелених лук, помережана широкими...

«ДОРОГИЙ РАЙ»:
КРИМСЬКІ ПОДОРОЖІ РОДИНИ ГРУШЕВСЬКИХ

Перші слова, які Михайло Грушевський склав на кубиках...

×
Location map

×